2.Badając własności cząstek elementarnych doprowadza się do zderzenia protonów rozpędzanych w dwóch przeciw bieżnych wiązkach. Każda z wiązek ma prędkość 0,9 c względem akceleratora. oblicz z jaką prędkością proton z jednej wiązki zbliża się do protonu z drugiej wiązki.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T16:57:38+01:00
C - prędkość światła = 300 000km/s
0,9c=0,9*300 000km/s=270 000km/s
Proton porusza się z pedkością 270 000km/s.
Proton z naprzeciwka również.
Więc protony zbliżają się do siebie z prędkości 2 razy większą czyli 540 000km/s
1 1 1