Zadanie 1
Określ zmiany klimatyczne jakie nastąpiłyby na Antarktydzie po pokryciu lądolodu tego kontynentu czarną farbą

Zadanie 2
Wymień czynniki klimatotwórcze, które w większym stopniu decydują o klimacie
a) Półwyspu Skandynawskiego
b) Półwyspu Indyjskiego
podaj konsekwencje klimatyczne każdego z tych czynników

Proszęęę o pomoc! ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T17:48:57+01:00
Zad 1
Gdyby Antarktydę pomalowano na czarno, to śniegi, które tam leżą roztopiłyby się, gdyż podłoże o takiej barwie szybciej się nagrzewa, co doprowadziłoby do roztopiania się lodu i śniegu, który po zetknięciu się z ciepłem się topi i zamienia się w wodę, zwiększając tym ilość wody w morzach i oceanach zalewając lądy, niszcząc gospodarkę i niszcząc wszystko w pobliżu granic mórz i oceanów.
5 2 5