1.napisz równanie reakcji spalania całkowitego: a) kwasu masłowego b) kwasu propanowego c)kwasu oktanowego
2.napisz równania reakcji chemicznych: a) kwasu mrówkowego z cynkiem; b) kwasu oleinowego z wodorotlenkiem potasu : c)l kwasu masłowego z wodorotlenkiem wapnia d)kwasu mrówkowego z tlenkiem wapnia. napisz nazwy produktów tych reakcji chemicznych
3, napisz równanie dysocjacji jonowej kwasu mrówkowego

1

Odpowiedzi

2013-05-29T11:10:51+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1. 
a) C₃H₇COOH + 5O₂ ---> 4CO₂ + 4H₂O
b) 2C₂H₅COOH + 7O₂ ---> 6CO₂ + 6H₂O
c) C₇H₁₅COOH + 11O₂ ---> 8CO₂ + 8H₂O

2. 
a) 2HCOOH + Zn ---> (HCOO)₂Zn + H₂ ... mrówczan cynku + wodór
b) C₁₇H₃₃COOH + KOH ---> C₁₇H₃₃COOK + H₂O ... oleinian potasu + woda
c) 2C₃H₇COOH + Ca(OH)₂ ---> (C₃H₇COO)₂Ca + 2H₂O ... maślan wapnia + woda
d) 2HCOOH + CaO ---> (HCOO)₂Ca + H₂O ... mrówczan wapnia + woda

3. 
HCOOH --H₂O-> HCOO⁻ + H⁺