1.Punkt o pierwszej współrzędnej dodatniej,a drugiej ujemnej leży:
a)w 1 ćwiartce
B)w 2 ćwiartce
C)w 3 ćwiartce
D)w 4 ćwiartce

2.Pole trójkąta ABC,gdzie A=(-2,0), B=(3,0) C=(-2,4), wynosi:
A)10
B)2
C)4
D)20

3.Który z poniżej podanych punktów jest odległy od punktu D=(-3,2) o 10 jednostek?
A.)(-7,2)
B)(-3,13)
C)(-3,8)
D)(7,2)

2

Odpowiedzi

2010-01-25T17:09:29+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T17:10:03+01:00
Zad1.d)
zad2. 1/2x4x5=2x5=10 a)
zad3 d)
Licze na naj ;]
159 4 159