Oblicz jaką objetosc (w warunkach normalnych) zajmuja:
a) 4,4 g tlenku wegla(IV)
b) 25,6 g jodowodoru
c) 3,2 g tlenku siarki (IV)

Oblicz ile moli czasteczek (w warunkach normalnych) jest zawartych w:
b) 3,36 dm³ amoniaku
c) 0,56 dm ³ wodoru

Oblicz mase odmierzonych w warunkach normalych:
a) 10cm³ amoniaku
b) 2,4 dm³ chloru
c) 0.3m³ wodoru

1

Odpowiedzi

2010-01-27T22:34:35+01:00
A) x dm^3 - 4,4 g CO2
22,4 dm^3 - 44 g CO2

x= 4,4*22,4/44
x= 2,24 dm^3

b) xdm^3- 25,6 g HI
22,4 dm^3 - 128g HI

x= 25,6*22,4/128
x=4,48 dm^3
c) xdm^3 - 3,2g SO2
22,4 dm^3 - 64 g
x= 3,2*22,4/64
x=1,12 dm^3


a) x moli - 3,36 dm^3 NH3
1 mol - 22,4 dm^3
x= 3,36*1/22,4
x= 0,15 mola

b) x moli - 0,56 dm^3 H
1 mol - 22,4 dm^3
x= 0,56*1/22,4
x= 0,025 mola


a) 10 cm^3 = 0,1 dm^3
x g - 0,1 dm^3 NH3
17g - 22,4 dm^3
x= 0,1*17/22,4
x= 0,07 g

b) xg - 2,4 dm^3 Cl
35,5 g - 22,4 dm^3
x=2,4*35,5/ 22,4
x= 3,80 g

c) xg - 300 dm^3 H2
2 g - 22,4 dm^3 H2
x= 300*2/22,4
x= 26,78 g