Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T16:59:10+01:00
1. Kariera polityczna Napoleona Bonaparte.

Bonaparte odnosił sukcesy w wojnie z Austrią i jej sprzymierzeńcami. Bonaparte jako dowódca armii włoskiej odniósł zwycięstwa w bitwach pod Lodi, Arcole, Rivoli w 1796 i 97r i opanował Płw. Apeniński. Bonaparte we Włoszech tworzył zależne od siebie rządy, obalał stare porządki, łączył, dzielił i rozdawał władztwa terytorialne. Na podległych terytoriach reorganizował systemy polityczne i stosunki społeczne na wzór francuski.

2. Polityka wewnętrzna Napoleona.

Gospodarka:
- powstaje bank francuski, który hamuje inflację i zwalcza chaos na rynku pieniężnym;
- wprowadzono papierowy pieniądz;
- organizowano roboty publiczne (zwalczanie bezrobocia);
- wprowadzono książeczki pracy;
- potwierdzono prawo własności chłopów do ziemi;
- stworzono korzystne prawo dla rozwoju manufaktur;
- wspierano rozwój manufaktur zbrojeniowych

Państwo i społeczeństwo:
- przywrócono tytuły szlacheckie;
- powstała Legia Honorowa;

W 1801r podpisano konkordat (umowa zawierana między papieżem (stolicą Apostolską) a państwem normująca stosunki religijno-kościelne w państwie).

Gwarantował:
- dogodną pozycję katolicyzmu we Francji
- ponowne nawiązanie stosunków z Rzymem
- pozostawiał utrzymanie kleru przez państwo
- zwalczano bandytyzm
- rozbudowano tajną policję
- wprowadzono reformę szkolną (bezpłatnie)

W 1804 – kodeks cywilny, kodeks Napoleona:
- ujednolicenie prawa
- równość obywateli, nietykalność osobista i majątkowa, wolność słowa i wyznania
- śluby i rozwody cywilne

Wojsko:
- reforma i modernizacja armii
- awans bez względu na urodzenie społeczne
- dobre zaopatrzenie i wyposażenie armii
- regulaminy wojskowe i dyscyplina


a jak ci mało to wejdź na link http://sciaga.nauka.pl/index.php/id=index/dept=54/cath=221/sc_id=3519/title=Napoleon_Bonaparte/st=1

To tyle licze na naj
3 5 3