2 zadanka:

1. Oblicz, jaką objętość tlenu w warunkach normalnych zużyje się do spalenia 92g glicerolu, wiedząc, że produktami reakcji są tlenek węgla(IV) i woda.

2..Za pomocą równań reakcji chemicznych przedstaw następujące przemiany:

etyn -> eten -> chloroetan -> etanol -> etanal -> kwas octowy.


proszę o jak najszybszą odpowiedź gdyż jest mi to potrzebne na jutro :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T17:30:09+01:00
1.
CH₂(OH)CH(OH)CH₂(OH) + 3,5O₂ -> 3CO₂ + 4H₂O
masa molowa glicerolu to 92, czyli od razu z reakcji wynika ze to bedzie 3,5 mola tlenu czyli:

1mol - 22,4dm³
3,5mola - x
x= 78,4dm³

2.
1. C₂H₂ + H₂ -> (nad strzałką nikiel) C₂H₄
2. C₂H₄ + HCl -> C₂H₅Cl
3. C₂H₅Cl + NaOH -> (nad strzałką woda) C₂H₅OH + NaCl
4. C₂H₅OH + CuO -> (temp. nad strzałką) CH₃CHO + Cu + H₂O
5. CH₃CHO + 2CuO -> CH₃COOH + Cu₂O

3 3 3