Uzupełnij schematy reakcji i podaj ich typ.np.
WAPŃ+dwutlenek węgla+tlenek wapnia+węgiel
reakcja wymiany =reduktor:wapń. utleniacz:dwutlenek węgla.
i tak ma być zrobiony każdy przykład.

............+.............. = siarczek cyry (zamiast tego= powinna być strzałka)
...........+wodór=miedź+tlenek wodoru
tlenek azotu=azot+.............
tlenek zelaza+węgiel=...........+dwutlenek węgla

2

Odpowiedzi

2009-10-03T09:22:56+02:00
Siarka+cyna -> siarczek cyny
Reakcja syntezy

tlenek miedzi+wodór->miedź+tlenek wodoru
reakcja wymiany - utleniania i redukcji
utleniacz; tlenek miedzi
reduktor; wodór

tlenek azotu->azot+tlen
reakcja analizy

tlenek zelaza+węgiel->żelazo+dwutlenek węgla
reakcja wymiany;
utleniacz: tlenek żelaza
reduktor; węgiel
6 4 6
2009-10-03T09:25:19+02:00
Siarka+cyna = siarczek cyry (zamiast tego= powinna być strzałka)
tlenek miedzi+wodór=miedź+tlenek wodoru
tlenek azotu=azot+tlen
tlenek zelaza+węgiel=żelazo+dwutlenek węgla
3 3 3