Wskaz nazwę miejscowosci w której 21 marca Słońce wschodzi najwcześniej a)Tokio b)Właywostok c) Pietropawłowski Kamczacki
d)Jakuck e) Pekin
i 23 września słonce wschodzi najpóźniej
a)Tokio b)Właywostok c) Pietropawłowski Kamczacki
d)Jakuck e) Pekin

1

Odpowiedzi

2010-01-25T17:19:53+01:00