Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T17:22:01+01:00
Hasło: Antarktyda wspólne dziedzictwo ludzkości
oznacza ono, że: Antarktyda jest własnością każdego państwa, ale jest suwerenna - nie podlega niczyjej władzy.. Wszystkie państwa mogą korzystać z tych terenów, używać ich w celach pokojowych, gdyż należy je zachować dla przyszłych pokoleń.
W tej sprawie odbyła się konferencja w Waszyngtonie w 1959r , gdyż wiele państw rościło sobie prawa do Antarktydy, na której ustalono, iż żadne państwo nie ma prawa do roszczeń wobec Antarktydy.

podjęte działania dla utrzymania tego hasła:
- Antarktyda jest wykorzystywana wyłącznie w celach pokojowych. Zabrania się tworzenia tam baz wojskowych oraz przeprowadzania doświadczeń zbrojnych
- każde państwo posiada wolność badań naukowych
- zakaz prowadzenie wielu działań gospodarczych m.in. eksploatacji surowców mineralnych przez co najmniej 50 lat
- uczestnicy wypraw badawczych są zobowiązani wymieniać między sobą informacje naukowe dotyczące kontynentu, uzyskane w trakcje owych badań
- zabrania się wszelkich prób jądrowych i składowania odpadów promieniotwórczych.
3 5 3
2010-01-25T17:23:43+01:00
Za wspólne dziedzictwo ludzkości uznaje się Antarktydę poniewż wyraźne są tendencje do przejęcia jej przez sąsiadujące z nią kraje – Australię, Nową Zelandię, Chile, Argentynę, a także kraje niegdyś jako pierwsze organizujące wyprawy w tym kierunku.
3 2 3