Proszę o przetłumaczenie

Here's a joke about my country.'Winter is nine months long,and the other three months are good for skiing .It isn't true!Here the winter months are december to february but it is often cold in spring and autumn too.Our summer is short but warm, with
very long days.Spring is my favourite season.It's the best time to go skiing.I love going fast down a white mountain under a beautiful,blue sky.Sometimes you can still ski in June - isn't that amazing!

3

Odpowiedzi

2010-01-25T17:25:28+01:00
Oto żart o moim kraju: Zima trwa 9 miesięcy, pozostałe trzy miesiące są dobre by jeździć na nartach. To nie prawda! Zima tutaj trwa od grudnia do lutego ale często jest zimno także wiosną i jesienią. Nasze wakacje są krótkie ale ciepłe, dni są bardzo długie. Wiosna jest moją ulubioną porą roku. To jest najlepszy czas do jeżdżenia na nartach. Uwielbiam zjeżdżać z białych gór pod pięknym, błękitnym niebem. Czasem wciąż można jeździć na nartach w czerwcu - czy to nie wspaniałe!
1 5 1
2010-01-25T17:27:38+01:00
Oto dowcip na temat mojego kraju ". Zima trwa dziewieć długich miesięcy, a pozostałe trzy miesiące są dobre do jazdy na nartach. To nie jest prawda! Oto miesiącach zimowych są od grudnia do lutego, ale często jest zimno wiosną i jesienią .lato jest krótkie, ale ciepłe, z bardzo długimi dniami.Wiosna jest moją ulubioną pora roku.Jest najlepszym czasem do jazdy na nartach.Kocham zjedzać z Babiej Góry pod pięknym , niebieskim niebem. Czasem można jeszcze zjeżdzać w czerwcu - nie jest źle
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T17:31:39+01:00
Tu jest żart o moim kraju. " Zima trwa 9 miesięcy i 3 pozostałe miesiące są dobre na narty. To nie prawda! Tutaj zimowymi miesiącami są: od grudnia do lutego, ale często jest zimno w wiośnie i jesieni również. Nasze lato jest krótkie, ale ciepłe, wraz z bardzo długimi dniami. Wiosna jest moją ulubioną porą roku. Jest to najlepszy czas na narty. Kocham szybko zjeżdżać w dół białej góry pod pięknym, błękitnym niebem. Czasami możesz wybrać się na narty w czerwcu- czy to nie jest niesamowite!

bez żadnych translatorów! ;)