Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego:
a) różnicę liczby a oraz sumy liczb- b i c
b) sumę trzech liczb, z których pierwsza jest równa x, a każda następna jest o 5 mniejsza od poprzedniej
c) podwojoną różnicę kwadratów liczb a i b
d) iloczyn sumy liczb x i 6 przez ich różnicę
e) sześcian różnicy liczb a i b
f) iloraz różnicy liczb-3 i m przez ich sumę
g) sumę trzech kolejnych liczb naturalnych parzystych

1

Odpowiedzi

2010-01-25T17:27:27+01:00
A) różnicę liczby a oraz sumy liczb- b i c a-(-b+c)
b) sumę trzech liczb, z których pierwsza jest równa x, a każda następna jest o 5 mniejsza od poprzedniej x+x-5+x-10
c) podwojoną różnicę kwadratów liczb a i b 2(a²-b²)
d) iloczyn sumy liczb x i 6 przez ich różnicę (x+6)*(x-6)
e) sześcian różnicy liczb a i b (a-b)³
f) iloraz różnicy liczb-3 i m przez ich sumę (-3-m):(-3+m)
g) sumę trzech kolejnych liczb naturalnych parzystych 2n+2n+1+2n+2
58 4 58