1.Chemograf:
http://img183.imageshack.us/i/p1050286.jpg/
2.Doświadczenie:
Sformułuj wniosek oraz podaj równanie reakcji:Do próbówki z bromowodorem dodano wody z oranżem metylowym.Następnie zamknięto próbówkę korkiem i ostrożnie wstrząśnięto.


Obserwacje:Oranż metylowy zabarwia się na czerwono

1

Odpowiedzi

2009-10-03T19:22:56+02:00
1. Chemograf
A - SO₂
B - SO₃
C - H₂SO₄
D - H₂SO₃
E - FeS

1. S + O₂ -> SO₂
2. 2 SO₂ + O₂ -> 2 SO₃
3. SO₃ + H₂O -> H₂SO₄
4. S + Fe -> FeS
5. SO₂ + H₂O -> H₂SO₃
6. H₂SO₃ -> SO₂ + H₂O

2. Reakcja wody z bromowodorem
HBr(gaz) + H₂O -> HBr(ciecz)

Bromowodór w kontakcie z wodą utworzył kwas bromowodorowy. Oranż metylowy w obecności kwasów zmienia barwę z pomarańczowej na czerwoną
4 4 4