Odpowiedzi

2010-01-25T17:44:19+01:00
Przyczyny wypraw krzyzowych to;
- polityczne; zagrozenie Cesarstwa Bizantyjskiego ze strony Turków seldżuckich.Prośby o pomoc kierowane do papieża i rycerstwa europejskiego przez cesarza Aleksego I KOmnena;
wyprawy krzyzowe były atutem papiestwa w walce z cesarstwem o inwestyturę. Powszechny ruch popierający krucjaty miał świadczyć o szacunku i poważaniu, jakim cieszył sie papiez wsród rycerstwa europejskiego;
darzenie do ponownego zjednoczenia chrześcijaństwa zachodniego i bizantyjskiego, które rozpadło się w 1054r.- dażenie do do uzaleznienia osłabionego wówczas Cesarstwa Bizantyjskiego od zachodu;
eskalacja"świętej wojny" przeciwko muzułmanom w Hiszpanii, tradycja rekonquisty hiszpańskiej;
- gospodarcze: dążenie zubożałych rycerzy i biednych chłopów do wzbob\gacenia się, przy jednoczen\snym zbawieniu wlasnej duszy;
opanowanie przez Turków seldżuckich lądowego szlaku handlowego do Indii oraz handlu lewantyńskiego;
- społeczne: nietolerancja Turków seldżuckich i represje wobec pielgrzymów do Ziemii świętej budziły wrogie nastroje chrześcijan w stosunku do nich;
coraz większe przeludnienie w Europie i rozbicie feudalne zmuszało feudałów do podbijania nowych ziem;
zmiana ideału rycerza, który oprócz wierności seniorowi i monarsze miał również obowiązek stawania obronie wiary;
gwałtowny wzrost liczby ludnościna zachodzie Europy i wynikający stąd głód ziemi;

CZ.2 Zakony Rycerskie Odgrywali rolę bankierów