Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T17:34:19+01:00
1.
a)
√4×16= 2×16= 32
√4 × √16 = 2×4= 8

b)
√4×25=2×25=50
√4 × √25 = 2×5=10

c)
√25×16=5×16=80
√25 × √16= 5×4=20

d)
√4×36 =2×36=72
√4×√36=2×6=12

e)
√16×100=4×100=400
√16×√100=4×10=40

f)
√25×25=5×25=125
√25×√25=5×5=25

2.
a) √3×√2=√6
b) √6×√7=√42
c) √5×√13=√652010-01-25T17:35:56+01:00
1.a) √4×16 i √4 × √16
16√4=16*2=32 i √64=8
b) √4×25 i √4 × √25
25√4=25*2=50 i √100=10
c) √25×16 i √25 × √16
16√25=16*5=80 i √400=20
d) √4×36 i √4×√36
36√4=36*2=72 i √144=12
e) √16×100 i √16×√100
100√16=100*4=400 i √1600=40
f) √25×25 i √25×√25
25√25=25*5=125 i √625=25
2. a) √3×√2=√6
b) √6×√7=√42
c) √5×√13=√65