Zad 1
Zapraszasz na obiad rodzinę : dziadka,dwóch ojców, dwóch braci, trzech synów. Jaka jest możliwa najmnejsz liczba gości ? (odpowiedz uzasadnij)
Zad 2
Liczbę 100 zapisz za pomocą pięciu:
jedynek, trójek, piatek.

PILNE POTRZEBNE OBLICZENIA

1

Odpowiedzi

2010-01-25T19:17:27+01:00