Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T19:24:05+01:00
Masz tutaj rolnictwo Indii!

Indie uważa się za kraj rolniczy z rosnącym potencjałem przemysłowym. Wśród państw rozwijających się zajmują jedno z czołowych miejsc. Gospodarkę charakteryzuje centralne planowanie i dominujące role sektora państwowego w górnictwie, hutnictwie, przemyśle maszynowym, zbrojeniowym, chemicznym, energetyce, transporcie i bankowości. W rękach prywatnych skupia się handel wewnętrzny, drobny przemysł przetwórczy oraz rzemiosło i rolnictwo.

Planowanie ma głównie na celu: zmniejszenie deficytu żywności, rozwój przemysłu ciężkiego i rozwój szkolnictwa.

Kraj jest mocno zadłużony. Koszty obsługi tego zadłużenia dochodzą do 1/3 wartości eksportu, a deficyt budżetowy napędza inflację i bezrobocie. Realizuje się program modernizacji gospodarki poprzez prywatyzację.

W przemyśle Indii duże znaczenie ma wydobycie węgla kamiennego, ropy naftowej, rud żelaza, manganu, miedzi, złota, miki, uranu, cynku i ołowiu, chromu, kamieni szlachetnych i soli.

Przemysł przetwórczy to głównie włókiennictwo, przemysł olejarski, tytoniowy i herbaciany.

Produkcja maszyn, chemia, hutnictwo, rafinerie, tabor kolejowy, odbiorniki RTV – to gałęzie rozwijające się.

Ważną rolę odgrywa obróbka skór i rzemiosło wyrobów codziennego użytku (np. biżuteria, wytwory z kości słoniowej, drewna, jedwabiu).

W przemyśle pracuje około 27% ludności i podobna liczba w rolnictwie.

Rolnictwo Indii charakteryzuje się ekstensywnym sposobem gospodarowania i dużym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych. Podstawą jest produkcja roślinna, głównie roślin żywieniowych (80%): ryżu, pszenicy, prosa, roślin strączkowych, orzeszków ziemnych. Z przemysłowych: bawełna, juta, tytoń, rośliny oleiste, a także używki: kawa, herbata, przyprawy.

Hodowla ma mniejsze znaczenie powodu braku paszy oraz religijnego zakazu uboju bydła. W rejonach lesistych eksploatuje się zasoby drewna tekowego i sandałowego przy udziale słoni.

Monsunowy klimat i występowanie największych na świecie obszarów żyznych gleb aluwialnych stanowi korzystne warunki dla rolnictwa.
2 5 2
2010-01-25T21:49:36+01:00
Europa jest jednym z największych na świecie producentów płodów rolnych- zbiera się w niej m.in.20% światowych zbiorów pszenicy, 50% zbiorów jęczmienia, 50% zbiorów ziemniaków i buraków cukrowych oraz 65% oliwek i winogron. Największym obszarem rolniczym są niziny ciągnące się od Francji, poprzez Belgię, Holandię, Niemcy, Polskę, aż po Rosję i Ukrainę. Ważnym regionem rolniczym są także północne Włochy( Nizina Padańska).
1 5 1