Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-25T17:46:38+01:00
Wietrzenie Fizyczne :

Przyczyny :

- zmiany termiczne skał, związane z insolacją (nasłonecznieniem)
- wzrost obcych kryształów (np. lodu) w szczelinach i porach skał
- zmiany wilgotności skał
- wahania ciśnienia na powierzchni skał, związane z odciążeniem
- mechaniczne oddziaływanie organizmów żywych (roślin i zwierząt)

Dolina Monumentów / wietrzenie fizyczne w klimacie suchym

Wietrzenie Chemiczne :

Przyczyny :

Wietrzenie chemiczne jest głównie spowodowane procesami rozpuszczania, hydratacji, hydrolizy, utleniania, redukcji i uwęglanowienia przebiegającymi głównie pod działaniem wody, tlenu, dwutlenku węgla, kwasów humusowych i bakterii.

Wietrzenie chemiczne zachodzi najbardziej intensywnie w obszarach o znacznych opadach i stosunkowo wysokich temperaturach, a zatem w strefie równikowej i podrównikowej, a także w strefie umiarkowanej.
20 4 20