Odpowiedzi

2010-01-25T17:41:01+01:00
Pojęcie świętość może występować w dwóch rozumieniach:

1. Świętość konsekracyjna. W wielu religiach świętość jest pojmowana jako właściwość przynależąca wybranym osobom, miejscom, przedmiotom i ideom, która określa ich relacje do Boga.

2. Świętość ontologiczna (metafizyczna). W wielu religiach świętość jest przymiotem wyłącznie Boga. Tylko Bóg ze swej natury jest święty.
2010-01-25T17:45:30+01:00
To troche taki pół na pół będzie ,nic innego nie wymyśliłem :)
)bjaśniania danych objawienia Bożego przez rozum posługujący się filozofią,
by dojść do rozumienia tego, co zostało przyjęte przez wiarę; wyraził to
Boecjusz swoją dewizą: „fidem, si poteris, rationemque coniunge” („wiarę,
jeśli możesz, powiąż z rozumem”). Wzór racjonalnego uznawania wiary
objawionej stanowiły dociekania filozoficzne i teologiczne św. Augustyna z
Hippony. Szczególny akcent na rozumienie wiary i jej systemowo-szkolne.
(PL 158, 362: „Tak jak właściwy porządek wymaga, abyśmy
niezgłębione prawdy wiary chrześcijańskiej przyjęli wiarą, zanim ośmielimy
się je roztrząsać za pomocą rozumu, tak też wydaje mi się niedbalstwem,
gdybyśmy, raz utwierdzeni w wierze, nie usiłowali zrozumieć tego, w co
wierzymy”).
2010-01-25T17:49:19+01:00
1. Świętość- właściwość przynależąca wybranym osobom, miejscom, przedmiotom i ideom. Opisuje relacje do Boga.
2. Świętość- to utożsamienie się z Chrystusem.
3. Świętość- to realizacja własnego, indywidualnego powołania. Np. dobrze wykonywana praca i codzienne obowiązki (dla świeckich praca zawodowa, dla osób konsekrowanych i księży zadania ich stanu)
4. Świętość- to wola zerwania z grzechem za wszelką cenę, to chęć powstawania z nich.