Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T17:38:24+01:00
Zapewnienie wykonywania ustaw, wydawanie rozporządzeń, administracja w państwie, uchwalanie projektu budżetu i kierowanie jego wykonaniem, ochrona interesów skarbu państwa, zapewnienie bezpieczeństwa państwa, sprawowanie kierownictwa w dziedzinie obronności, sprawowanie kierownictwa w dziedzinie stosunków międzynarodowych.
2010-01-25T17:41:07+01:00
- Dyskutować i decydować o najważniejszych dla kraju sprawach i rozstrzygać spory.
- Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie ludzi.
- Dbać o wygodę życia ludzi w państwie.
- Godne prezentowanie kraju na tle Europy i Świata.
Na podsumowanie: ogólnie dbać o kraj i jego mieszkańców, a także rozwój gospodarczy, polityczny, społeczny państwa.