The Royal Mile is an old street in the centre of Edinburgh.It goes from Edinburgh Castle to Holyrood place.Gladstone Land is an old house near the castle.It is over 350 years old and has six floors.Some older houses had ten floors,and were the world first skyscrapers.The houses were close together with dark narrow paths between them.Walk down the Royal Mile from Gladstone land and you come to another interesting old houses.Deacon Brodie lived here over two hundred years ago.Brodie was a well-know man in Edinburgh.In the day he made furniture.But at night he had another secret job he was a burglar and stole things from other people houses .Walk further along the Royal Mile and you come to the Bakehouse on the left.In 1851,230 people lived in this small house.It was very crowded and dirty.The famous film star Sean Connery lived in Edinburgh when he was young.He delivered milk to people houses from a horse and cart.
Przetłmaczyć na j polski :_0

1

Odpowiedzi

2010-01-25T18:02:48+01:00
"Royal Mile" jest strarą ulicą w centrum Edynburga. Wiedzie od Zamku w Edynburgu do Holyrood. Gladstone jest starym domem znajdującym się blisko zamku. Ma okolo 350 lat i sześć pięter. Wiele starszych domów ma 10 pięter i są pierwszymi na świecie drapaczami chmur. Domy są ze sobą połączone ciemnymi, wąskimi ścieżkami znajdującymi się między nimi. Idąc w dół Royal Mile od Gladstone spotkasz wiele interesujących, starych domów. Deacon Brodie żył tutaj przeszło 200 lat temu. Brodie był bardzo znany. W dzień robił meble. Ale nocą miał inną sekretną pracę. Był włamywaczem i okradał domy. Idąc dalej Royal Mile po lewej dostrzeżesz Bekehouse. W 1851 roku, 230 osób mieszkało w tym małym domku. Był przepełniony i zaniedbany. Znana gwiazda filmowa Sean Connery żył w Edynburgu gdy był młody. Na koniu i wózku dowoził mleko do domów.