1. Podaj nazwę helowca, który ma taką samą liczbę elektronów jak:

a) K²⁺, Cl⁻ , S²⁻
b) Mg²⁺ , F⁻ , Na⁺


2. Określ liczbę cząstek elementarnych w następujących atomach i jonach:

Zn²⁺ , S²⁻ , Cl , K , Na⁺ , Br⁻ , Ca , Pb⁴⁺


3. Napisz symbole jonów złożonych z:

a) 19 protonów i 18 elektronów
b) 35 protonów i 36 elektronów

Podaj wzór sumaryczny związku chemicznego powstałego z połączenia tych jonów.
Proszę o jak najszybsze rozwiązanie. Mam to na jutro.
Z góry dzięki :))

1

Odpowiedzi

2010-01-26T22:58:23+01:00
1) a)argon Ar (ale ma sens tylko gdy mówimy o K+, nie K2+)
b) neon Ne

2) p=protony, e=elektrony
Zn2+: p=30, e=28
S2-: p=16, e=18
Cl: p=17, e=17
K: p=19, e=19
Na+: p=11, e:10
Br-: p=35, e=36
Ca: p=20, e=20
Pb4+: p=82, e=78

3)a) K+
b) Br-
KBr czyli bromek potasu
13 4 13