Pomocy!!! Daje to zadanie już drugi raz proszę pomóżcie!!

Ile co najmniej należy dostarczyć energii powietrza, które znajduje się w pokoju o wymiarach 5×4×3,5m od temperatury [email protected] do [email protected] przy założeniu, że ciepło właściwe wynosi [email protected]

@- oznacza stopnie (małe kółeczko).
Proszę o szybkie rozwiązanie czekam do 19.00. Kto najszybciej rozwiąże zadanie daj naj.
Proszę!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T18:05:54+01:00
Cp - ciepło własciwe powietrza = 100 J/kg°C
t1 - temperatura początkowa = 0°C
t2 - temperatura końcowa = 20°C
a - długośc pokoju = 5 m
b - szerokość pokoju = 4 m
h - wysokość pokoju = 3,5 m
V - objętość pokoju = 5 razy 4 razy 3,5 = 70 m³
δ - gęstość powietrza = 1,294 kg/m³
mp - masa powietrza = δV = 1,294 razy 70 = 90,58 kg
Q - energia potrzebna do ogrzania pokoju = cpmp(t2 - t1) =
= 100 razy 90,58(20 - 0) = 9058 razy 20 = 181160 J