Odpowiedzi

2010-01-25T18:05:58+01:00
Osobie mającej grupę krwi B można podać tylko grupę krwi B lub w ostateczności 0 ponieważ ponieważ podanie antygenu A lub AB może powodowac złe reakcje organizmu. Gdy antygen B zlokalizuje antygeny A uzna je za obce ciało i zacznie je eliminowac. Możliwe jest przetoczenie grupy 0 gdyż ona nie posiada antygenów i przeciwciał i zostanie przyjęta przez organizm.
2010-01-25T19:38:07+01:00
Osobie z grupą krwi B można podać tylko grupę krwi B lub 0 ponieważ,Osoba o grupie krwi B ma antygeny B, a grupa krwi 0 jest obojętna dlatego można ją podawać wszystkim osobą.