Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T18:03:04+01:00
Wodorotlenek wapnia - Ca(OH)₂
obliczamy masę tego wodorotlenku :
40 u + 16 u × 2 + 1u x 2 = 74 u
masa wapnia w zwiazku - 40u
masa tlenu w zwiazku - 32 u
masa wodoru w zwiazku - 2 u
obliczamy teraz procent pierwiastków :
40u/74u x 100% = 54% - wapń
32u/74ux100%= 43% - tlen
2u/74ux100% = 3% - wodór
6 4 6
2010-01-25T18:34:33+01:00
Wodorotlenek wapnia - Ca(OH)2
masa całkowita = 40 + 2x (16+1) = 74u
zawartość procentowa:
masa pierwiastka w związku / masa całkowita związku x 100%
% Ca = 40/74 x 100% = 54 %
% O = 2x16/74 x 100% = 43,3%
% H = 2x1/74 x 100% = 2,7%
3 2 3
2010-01-25T20:00:14+01:00
Ca(OH)2 - wzór wodorotlenku wapnia
m Ca - 40 - masa wapnia
2 × m O - 2 * 16u = 32u - masa 2 atomów tlenu
2 × m H = 2u - masa 2 atomów wodoru
m Ca(OH)2 = 40u + 32u +2u = 74u - masa wodorotlenku
(40u × 100%) ÷ 74u = 54% - zawartość procentowa wapnia
(32u × 100%) ÷ 74u =43% -zawartość procentowa tlenu
(2u × 100%) ÷ 74u = 3% - zawartość procentowa wodoru
3 3 3