Odpowiedzi

2010-01-25T20:17:14+01:00
Mr=250g
Cm=0,77 mol/dm3
d=1,03 g/cm3 => 1030 g/dm3
M(NaOH)=23+16+1=40 g/mol

najpierw liczę C%:

C%=Cm*M*100%/d => 0,77[mol/dm3]*40[g/mol]*100%/1030[g/dm3]=2,99 % (wszystkie jednostki nam się skracają)

teraz liczę masę substancji przekształcając wzór na C%

ms=C%*mr/100% => 2,99%*250g/100% = 7,475 g
2010-01-25T22:26:51+01:00

NaOH- wodorotlenek sodu
Cm = 0,77mol\dm3
mr = 250g
d = 1,03g\cm3

M NaOH = 23g\mol + 17g\mol
M NaOH = 40g\mol

m=250g
d=1,03g/cm3
v=m/d
v=250/1,03
v = 242,7cm3

v = 242,7cm3=0,2427dm3
n=Cm*v
n=0,77*0,2427
n=0,187mola

n=0,187mola
m=n*M
m=0,187*40
m = 7,48g

 

Odp: W tym roztworze znajduje się około 7,48g wodorotlenku sodu. ;)