Napisz list zgodnie z poleceniem

Starasz się o pracę w Anglii w czasie wakacji na podstawie ogłoszenia w gazecie.Napisz list-podanie o pracę do potencjalnego pracodawcy.
-Określ,o jaką prace się ubiegasz i skąd o niej wiesz
-Opisz swoje doświaczenie i sukcesy w pracy podobnego typu
-Podaj przynajmniej dwie cechy,które sprawiają,że dobrze nadajesz się do tej pracy
-Określ swoja znajomośc angielskiego i podkreśl umiejętność praktycznego posługiwania się tym językiem


Pamiętaj o zachowaniu formy i stylu listu.Nie umieszczaj żadnych adresów.Podpisz się jako XYZ.Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów.

1

Odpowiedzi

2010-01-25T18:15:45+01:00
Dear Sir or Madam,
I am writing to apply for a job as waitress. I found this offer in "Mirror Weekly" on 22 January 2010.
I believe that my level of English quite good but I hope that working as a waitress could improve it. I am interesten in this job since I would like to earn a money for my studies.
I have worked in my uncle's restaurant for three years. My responsibilities were: serving customers, washing up the dishes and cleaning. I consider myself to be hard-working, reliable and friendly towards clients.
I hope you will invite me to the job interview. I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,
XYZ
3 3 3