1.obwod podstawy graniastosłupa prostego jest równy 10 cm wysokosc graniastosłupa wynosi3,5 cm .Oblicz pole powierzchni bocznej tego granisatoslupa
2.pole powierzchni calkowitej pewnego graniastosłupa prostego jest rowne 120 cm 2.wysokosc graniastoslupa wynosi 5 cm , a obwod podstawy jest rowny 20 cm .jakie jest pole podstawy tego granisatosłupa
3.z pięciu jednakowych szescianów o krawedzi 3 cm ułozono prostopadłoscian .oblicz pole powierzchni tego prostopadłoscianu oraz łazcną długosc jego krawedzi

1

Odpowiedzi

2010-01-25T18:20:45+01:00
Zad.1
Obwód podstawy dzielimy na cztery równe części: 10 cm : 4 = 2.5cm.
2.5cm *(razy) 3.5cm =8.75cm (kwadratowych) * 4 = 35cm (kwadratowych)
Odp:Pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa wynosi 35cm(kwadratowych)
Zad.2
Obwód podstawy 20cm dzielimy na 4 części, czyli 20:4 = 5cm (jeden bok podstawy) Następnie 5cm * 5cm (wysokości ) = 25cm(kwadratowych) * 4 boki =100cm (kwadratowych)
120cm-100cm=20cm:2=10cm(kwadratowych).
Odp:Pole podstawy wynosi 10cm(kwadratowych)
1 5 1