1 podaj 3 filary kapitalizmu

2 okreslenia charakteryzujace rozne formy rynkowej gospodarki kapitalistycznej przyporzadkuj:

Ludwig Erhard, welfare state, homo oecomicus, monopole państwowe, cud gospodarczy, bardzo wysokie podatki, Republika Federalna Niemiec, niskie podatki, Margaret Thatcher

a) LIBERALIZM EKONOMICZNY
b) INTERWENCJONIZM PAŃSTWOWY
c) SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA
d) PAŃSTWO DOBROBYTU

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Flix
  • Rozwiązujący
2010-01-26T19:41:29+01:00
1. Trzy filary kapitalizmu: własność prywatna, wolna wymiana oraz systematyczne wykorzystywanie twórczych zdolności człowieka.
2.
a) liberalizm ekonomiczny - niskie podatki, Margaret Thatcher, homo oecomicus
b) interwencjonizm państwowy - bardzo wysokie podatki, monopole państwowe
c) społeczna gospodarka rynkowa - cud gospodarczy, Ludwig Erhard
d) państwo dobrobytu -welfare state, Republika Federalna Niemiec