ZAD.1.Ułóż równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian:
1 2
chlor------->chlorowodór------>kwas chlorowodorowy
1....................................
2....................................
ZAD.2.Oblicz, ile gramów wody należy odparować z 300 g 20-procentowego roztworu kawsu clorowodorowego, aby uzyskać stężenie 37%.
ZAD.3.Oblicz stosunek masowy pierwiastków: HCl,HF,Hbr,HI
ZAD.4.Rozwiąż logogryf. Tylko 2 odpowiedzi nie znam.
1.Substancje, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny.
2.Substancja, która zmienia barwę pod wpływem kwasów lub zasad.

Proszę o szybką od powiedz.:]

1

Odpowiedzi

2013-06-05T09:26:05+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zad 1
Cl₂ + H₂ ---> 2HCl
HClg) --H₂O--> HCl(aq)

Zad 2 
Z def. stęż. procent.
20g kwasu ---- 100g roztworu
xg kwasu ------ 300g roztworu
x = 60g kwasu
CHCĘ otrzymać roztwór 37%, więc
37g kwasu ----- 100g roztworu
60g kwasu ----- xg roztworu
x = 162,16g roztworu
300g roztworu - 162,16g roztworu = 137,84g wody

 

Zad 3
mH : mCl = 1 : 35,5
mH : mF = 1 : 19
mH : mBr = 1 : 80
mH : mI = 1 : 127

Zad 4
1) elektrolity
2) wskaźnik (indykator)

1 5 1