Zapisz rownia i oblicz niewiadome. :

1.
Suma dwóch liczb wynosi 62. Jedna z nich jest o 8 mniejsza od drugiej.

2.
Połowa sumy dwóch liczb, z których jedna jest większa od drugiej o 7, wynosi 24,5 .

3.
Cemę butów obnizono o 10 % potem o 40 zł. Cena butów po obu obnizkach to 185 zł/

4.
O pewnej liczbie wiemy, ze po zwiekszenniu jej o 4, a nastepnie pomnozeniu wyniku przez 5 otrzymamy liczbe 80.

5.
Przez jaką liczbę trzeba podzielic 146 aby otrzymac 6 i resztę 2 ?

6.Dominika ma 125 zl w monetach pięciozłotowych i dwuzlotowych . Monet dwuzłotowych jest o 10 więej niz pieciozlotowych,

7.
Obwód prostokąta jest równy 36 . dluzsz bok jest o 25 % większy od ktotszego.

8.
w trojkacie prostakatnym jesden z katow ostrych jest 8 razy mniejszy od drugiego kata ostego.


9. Do podanych rownan uloz tekst zadan ;

a ) 2x + 3 ( x +4 ) = 17
b) (n+1) + (n+2) - 35

c ) jedna druga ( y + 8) = 22

3

Odpowiedzi

2010-01-25T19:45:53+01:00
1.
x+y=62
x=y-8

y-8+y=62
x=y-8

y+y=62+8
x=y-8

2y=70/:2
x=y-8

y=35
x=35-8

y=35
x=27

2.
x+y=49
x=y+7

y+7+y=49
x=y+7

y+y=49-7
x=y+7

2y=42/:2
x=y+7

y=21
x=21+7

y=21
x=28

3.
225 --- 90%
x ------ 10%

x=(225*10):90
x=25zł

225 + 25 = 250zł

4.
(x+4)*5=80
5x+20=80
5x=80-20
5x=60/:5
x=12

5.
x:146=6,2
x=146*6,2
x=905,2

6.
x - monet dwuzłotowych
y - monet pięciozłotowych

2x+5y=125
x=y+10

2(y+10)+5y=125
x=y+10

2y+20+5y=125
x=y+10

2y+5y=125-20
x=y+10

7y=105/:7
x=y+10

y=15
x=15+10

y=15
x=25

7.
a - krótszy bok
b - dłuższy bok

2a+2b=36
b=a+0,25a

2a+2(a+0,25a)=36
b=a+0,25a

2a+2a+0,5a=36
b=a+0,25a

4,5a=36/:4,5
b=a+0,25a

a=8
b=8+0,25*8

a=8
b=8+2

a=8
b=10

8.
x+y=90
x=8y

8y+y=90
x=8y

9y=90/:9
x=8y

y=10
x=8*10

y=10 stopni
x=80 stopni

9.

1 5 1
2010-01-25T20:00:56+01:00
1.
Suma dwóch liczb wynosi 62. Jedna z nich jest o 8 mniejsza od drugiej.

x+y=62

x = x
y= x-8

x+x-8=62
2x=70
x=35

y=35-8
y=27

te liczby to 35 i 27
2.
Połowa sumy dwóch liczb, z których jedna jest większa od drugiej o 7, wynosi 24,5


x=x
y=x+7

x+x+7/2=24,5 |*2
x+x+7=49
2x=42 | /2
x=21

y=21+7
y=28

te liczby to 21 i 28


3.
Cemę butów obnizono o 10 % potem o 40 zł. Cena butów po obu obnizkach to 185 zł


185+40=225zł

225- 100%
x - 10%

x=10*225/100
x=22,5

225+22,5=247,5

początkowa cena to 247,5zł
4.
O pewnej liczbie wiemy, ze po zwiekszenniu jej o 4, a nastepnie pomnozeniu wyniku przez 5 otrzymamy liczbe 80(x+4)*5=80 | /5
x+4 = 16
x=12


sprawdzenie

(12+4)*5=80
80=80


2010-01-25T22:03:27+01:00
1. 62-8=54
54podzielić przez 2=27
27+8=35
27+35=62
jedna liczba to 27 a druga to 35
2. 24,5-7=17,5
17,5*2=35
17,5+7=24,5
17,5-7=10,5
jedna liczba to 24,5 a druga to 10,5
3. 185+40 =225
225podzielić przez 10=22,5
225+22,5=247,5
247-początkowa cena butów
4. 80 podzielić przez 5=16
16-4=12
liczba to 12
5. 146 podzielić przez 6,2
6.
7. 36 przez 2=18
18*0,25=4,50
36-4,50=31,50
4,50 przez 2=2,25
31,50 przez 2=15,75
krótszy bok ma 2,25cm
a dłuższy 15,75
8. nienapisałeś miar ani cm boków
9.