A) W równoległoboku kąt ostry jest mniejszy od kąta rozwartego o 50 stopni.
Jaką rozwartość ma każdy kąt tego równoległoboku.
b) Jeden z katów równoległoboku jest 3 razy mniejszy od 2 kąta. Jaka jest rozwartość każdego z nich ?

1

Odpowiedzi

2010-01-25T18:45:03+01:00