1.Zad.
STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW.
*Tomasz jest mądrzejszy niż Kasia.
*Mój piórnik nie jest tak drogi jak jej.
*Jego rower jest tak samo duży jak mój.
*Michael Jackson jest najlepszym piosenkarzem ze wszystkich.
*Te torebki nie są tak samo drogie jak tamte portfele.
*Moje włosy są takie długie jak twoje.

2Zad.
Polecenie: Put the words in the box in the correct columns. Use a dictionary if you need to.

dry, to gchool, angry, an idea, confused, tired, a suprise, cold, close, wet, an illness, home, homework

get+non | get+ adjective
a present|.................
...........|.................
...........|.................
...........|.................
...........|.................
...........|.................
...........|.................

3.Popraw błędy w zdaniu:
a) I think I was writing ten emails yesterday.

2

Odpowiedzi

2009-10-03T14:38:15+02:00
Zadanie 1.
Tomasz is smarter (albo 'more intelligent', zależy, jakie macie słówka) than Kasia.
My pencil case isn't as expensive as hers.
His bike is as big as mine.
Michael Jackson is the best singer of all.
These bags aren't as expensive as those wallets.
My hair is as long as yours.

Zadanie 2.
get + non present|get + adjective
to school..........|dry..............
an idea............|angry............
a suprise..........|confused........
an illness..........|tired............
home..............|cold.............
homework........|close............
.....................|wet.............

Zadanie 3.
a) I think I wrote ten emails yesterday.
2009-10-03T15:23:50+02:00
1.Tomasz is wisest than Kasia.
2.My pencil-case isn't so expensive than her.
3.There is just the same big cycle as my.
4.Michael Jackson is the best singer from all.
5.These bags aren't just the same expensive as that briefcases.
6.My hair are as your such long.
1 1 1