Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T19:52:09+01:00
JUSTYNIAN I WIELKI
Był jednym z najwybitniejszych cesarzy bizantyjskich.Swoje prawie 40 panowanie rozpoczął w 527 r.n.e.Władca kazał spisać obowiązujące wówczas przepisy prawa rzymskiego.W ten sposób powstał zbiór zasad prawnych nazywający się KODEKS JUSTYNIANA.Po uporządkowaniu spraw wewnętrznych w państwie próbował odbudować potęgę cesarstwa rzymskiego,zajmując dawne prowincje rzymskie.Ponadto z jego rozkazu wybudowano liczne świątynie,w tym kościół MĄDROŚCI BOŻEJ oraz akwedukty,drogi,mosty i łaźnie publiczne.Po śmierci został ogłoszony świętym.
to jest z książki dla gimnazjum I klasa śladami przeszłości pod redakcją Stanisława Roszaka