Odpowiedzi

2010-01-25T18:30:58+01:00
-słuszne
§2 Jeśli sędzia wydał orzeczenie na tabliczce pieczęciami, a później udowodni mu się zmianę wyroku, sędzia uiści dwunastokrotną wysokość roszczenia. Na zgromadzeniu pozbawi się go sędziowskiego krzesła i nie będzie zasiadał z sędziami podczas sądzenia.

To prawo było słuszne, gdyż z pewnością zmniejszyło problem korupcji wśród sędziów, wyroki były jednoznaczne i niezmienne.

-zbyt surowe
§22 Jeśli obywatel rabunku dokonał i został złapany, człowiek ten zostanie zabity.

To prawo jest zbyt surowe, ponieważ kara jest nieadekwatna do popełnionego czynu.

-niezgodne z twoimi przekonaniami
§6 Jeśli człowiek wolny wybił oko człowiekowi klasy ludzi wolnych, wydłubią mu oko.


To prawo jest niezgodne z moimi przekonaniami, ponieważ w dzisiejszych czasach są bardziej humanitarne sposoby karania.