Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T18:20:26+01:00
1. Po raz pierwszy od czasu konfliktu o rakiety na Kubie w 1962 roku, USA mając na uwadze Polskę, zdecydowały się na twardą postawę wobec Moskwy. Stało się to w 1980 roku. Udział w przygotowaniu tej decyzji miał Zbigniew Brzeziński. Myślę tu o depeszy Prezydenta Cartera do Breżniewa z 3 grudnia 1980 roku przygotowanej pod wpływem materiałów otrzymanych od pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.

2."Solidarność" od początku istnienia, także w roku 1981 i potem wykazywała poszanowanie dla realiów geopolitycznych, dla podziału Europy na strefy wpływów. Celem tego samoograniczenia było zminimalizowanie ryzyka rosyjskiej interwencji.

3.Z perspektywy tradycyjnej dyplomacji nastawionej na utrzymanie jałtańskiego status quo, stan wojenny to nic nadzwyczajnego, to sprawa wewnętrzna imperium. Na taką bierną reakcje Zachodu liczono w Moskwie i w Warszawie.

4.Zachód a zwłaszcza USA nie spełniły oczekiwań Kremla w1981 roku. Reagan nie pochwalił Moskwy za brak bezpośredniej interwencji zbrojnej w Polsce, obciążył Kreml winą za stan wojenny a na PRL i Związek Sowiecki nałożył sankcje, wreszcie uruchomił wyścig zbrojeń. Jałtański podział Europy nic go nie obchodził.

5.Pragnąc ratować władzę komunistów w Polsce Jaruzelski zadał cios idei komunizmu i ruchowi komunistycznemu na świecie, osłabił więzi z Moskwą wielu zachodnich partii socjaldemokratycznych budowane od paru pokoleń.

6.Po raz drugi w XX- tym wieku kraj nasz i nasze problemy uzyskały poparcie na świecie.

7.Sprawa "Solidarności" i obrona wolności w Polsce obudziła i zintegrowała społeczeństwa zachodnie.

8.Źródłem poparcia międzynarodowego dla "Solidarności" był nie tylko silny opór w Polsce wobec dyktatury lecz i zdefiniowanie problemu Polski w Europie jako pokojowego sporu toczącego się w kategoriach ogólnoludzkich, pokojowej walki o wspólne dobro oraz walki o prawa człowieka i pracownika.
2010-01-25T18:24:22+01:00
1. Powrót do szkoły
2. Przywitanie wiosny


Sorki że tak mało ;(