Proszę o przetłumaczenie !!!

I live in Chiang Mai in the north.We don't have four seasons.we have three-hot,rainy,and cool.I like the cool season from November to February.It's our winter.It's quite hot in the daytime and it's cold at night.In february we have lots of tropical flowers-red,orange,and pink.So every year we have a beautiful Flower Festival.We sing and dance-I love it!

2

Odpowiedzi

2010-01-25T18:24:30+01:00
Mieszkam w Chiang Mai na północy .My nie mamy czterech cztery pór.Mamy trzy-gorąca, deszczowa i zimna.Lubię zimny sezon od listopada do lutego.To nasza zima.Jest bardzo gorąco w dzień i to zimno w nocyt.W lutym mamy dużo kwiatów tropikalnych-czerwonych, pomarańczowych i różowych.Co roku mamy piękny festiwal kwaitów .Tańczymy wtedy i śpeiwamy -
Kocham to!
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T18:28:38+01:00
Mieszkam w Chiang Mai na północy . U nas nie ma czterech pór roku. Są trzy - gorąca, deszczowa i chłodna. Ja lubię porę chłodną, ona jest od listopada do lutego. To nasza zima. Jest bardzo gorąco w dzień i zimno w nocy. W lutym mamy dużo tropikalnych kwiatów - czerwonych, pomarańczowych i różowych. Więc co roku mamy wspaniały Kwiatowy Festiwal. Śpiewamy i tańczymy - Kocham to!
1 5 1