Odpowiedzi

2010-01-25T18:25:18+01:00
Fotosynteza- proces redukcji dwutlenku węgla wodorem pochodzącym ze związków nieorganicznych z wykorzystaniem promieniowania słonecznego przy udziale barwników asymilacyjnych i enzymów, prowadzącym do powstania związków organicznych.Proces ten utrzymuje wysoki poziom tlenu w atmosferze oraz przyczynia się do wzrostu ilości węgla organicznego. Fotosynteza zachodzi w dwóch etapach – faza przemiany energii w której światło jest absorbowane a jego energia jest zamieniana na energię wiązań chemicznych, a jako produkt uboczny wydzielany jest tlen, - faza przemiany substancji, w której energia wiązań chemicznych, związków powstałych w fazie świetlnej, jest wykorzystywana do syntezy związków organicznych. :D
2010-01-25T18:32:55+01:00
Wzór na działanie fotosyntezy :

dwutlenek węgla + woda ---> światło / chlorofil + glukoza + tlen

Fotosynteza to wytwarzanie pożywienia z udziałem światła z prostych związków nieorganicznych jak : woda i dwutlenek węgla . .
Czynniki wpływające na intensywność fotosyntezy to :
a) światło
b) dwutlenek węgla
c ) woda
d) temperatura ( najbardziej optymalna 20-30 stopni C )
e) sole mineralne
Fotosynteza to złożony proces, w którym z dwutlenku węgla i wody, z udziałem energii słonecznej, jest wytwarzana glukoza. Reakcje te przebiegają tylko w zielonych częśćach rośliny - liściach i młodych łodygach. Ich komórki zawierają chlorogil - barwnik pochłaniający światło. Dzięki temu barwnikowi energia świetlna jest przekształcana w energię potrzebną do wytworzenia glukozy ( cukru w organizmie) . :)