1.Uzupełnij definicję, ogólny zapis i ogólne równanie reakcji zobojętniania.
Reakcja zobojętniania to .............................................
Zapis ogólny przebiegu reakcji zobojętniania:
kwas+.........------->sól+........

2. Napisz w postaci cząsteczkowej, jonowej i skróconej jonowej równania reakcji zobojętniania wodorotlenków potasu i baru kwasami siarkowodorowym i azotowym(V).
a) KOH+H2(te dwa małe na dole)S-------->....................................
b) Ba(OH)2(na dole)+H2(na dole)S--------->...................................
c) .......................---------> K+(+u góry)+NO3-(3 na dole, + u góry) + h2(2 na dole)O................
d) .............................................. OH-(- u góry) + H+(+ u góry)---------> H2(2 na dole)O

Proszę pomóżcie to na jutro, chociaż po trochu :) Dam też ocenę 5.! ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T21:04:01+01:00
1. Reakcja zobojętniania to reakcja kwasu z zasadą.
Zapis ogólny:
KWAS + ZASADA-----> SÓL + WODA

a) 2 KOH+H2S---> K2S + 2 H2O
2K(na górze +) + 2OH(-) + 2H(+) + S(2-) ----> 2K(+) + S(2-) + 2H2O
2OH(-) + 2H(+) -----> 2H2O

b) Ba(OH)2 +H2S---> BaS + 2H2O
Ba(2+) + 2OH(-) + 2H(+) + S(2-) ---->. Ba(2+) + S(2-) + 2H2O
2OH(-) + 2H(+) ----> 2H2O

c) KOH + HNO3 ----> KNO3 + H2O
K(+) + OH(-) + H(+) + NO3(-) ----> K(+) + NO3(-) + H2O
OH(-) + H(+) ----> H2O

d) Ba(OH)2 + 2HNO3 ---> Ba(NO3)2 + 2H2O
Ba(2+) + 2OH(-) + 2H(+) + 2NO3(-) ---> Ba(2+) + NO3(-) + 2H2O
2OH(-) + 2H(+) ----> 2H2O

Znaki w nawiasach + i - mają być na górze, tak normalnie jak przy dysocjacji. ;)
97 4 97