Odpowiedzi

2010-01-25T18:37:38+01:00
1. Kazimierz Odnowiciel, taki przydomek nadał mu Gall Anonim, gdyż podczas rządów tego króla państwo polskie podniosło się z ruin i zaczęło sprawnie funkcjonować. Do tego przyczyniła się także odnowiona administracja w kraju. Kazimierz podzielił Polskę na prowincje, a te na kasztelanie, którymi zarządzali urzędnicy zwani kasztelanami, będący reprezentantami księcia i sprawującymi w jego imieniu sądy, dowodzącymi armią i zajmującymi się ściganiem daniny. Odbudował biskupstwa i nadał im majątki ziemskie. W zamian za służbę wojskową rycerstwo otrzymywało posiadłości. Pozwalało to zmniejszyć wydatki skromnego budżetu państwa. W ten sposób Kazimierz dał początek systemu feudalnego w Polsce.

2. utworz jakies zdania z tego:
-Było to spotkanie cesarza niemieckiego Ottona III z polskim władcą Bolesławem Chrobrym
-Spotkanie to było symbolicznym przyjęciem Polski do rodziny narodów
-rozszerzenie granic
-Ustanowienie arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz biskupstw w Krakowie, Kołobrzegu I Wrocławiu
-na mocy pokoju podpisanego w Budziszynie w 1018 r, Polska zyskała Milsko i Łużyce
-przyłączenie Grodów Czerwieńskich

3.Pokój w Budziszynie – porozumienie zawarte między Cesarstwem Niemieckim a Polską, podpisane 30 stycznia 1018. Na jego mocy Polska zatrzymała Milsko, Łużyce i Morawy, a cesarz przyrzekł pomóc w planowanej przez Bolesława Chrobrego wyprawie na Kijów, mającej na celu osadzenie na tronie Kijowskim zięcia Bolesława, Świętopełka. Ponadto umocniony małżeństwem Bolesława z Odą, córką Ekkeharda, siostrą Hermana – margrabiów miśnieńskich.
6 4 6