Odpowiedzi

2010-01-25T18:38:28+01:00
Przyczyny:
-zwiększona emisja gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla, pary wodnej i metanu) do atmosfery;
-wycinania lasów deszczowych;
-spalanie paliw kopalnych w elektrociepłowniach i elektrowniach;
-transportu towarów i przewozu ludzi oraz zwiększenia się liczby pojazdów;
-stosowanie sztucznych nawozów wspomagających procesy nitryfikacji oraz denitryfikaci.
Skutki:
-wzrost średniej temperatury powietrza na Ziemi;
-długotrwałe ocieplenie klimatu;
-topnienie lodowców;
-podniesienie się poziomu mórz;
-zmiany składu gatunkowego roślin i zwierząt.
2010-01-25T20:23:08+01:00
Zjawisko zatrzymywania ciepła w troposferze spowodowane selektywnym pochłanianiem promieniowania przez niektóre gazy, zwane cieplarnianymi, nazywamy efektem cieplarnianym(szklarniowym). Efekt ten powoduje, że powierzchnia Ziemi otrzymuje ciepło nie tylko bezpośrednio poprzez nasłonecznienie ale także część promieniowania wysyłanego przez Ziemię wraca z powrotem do jej powierzchni. Gdyby nie było wokół kuli ziemskiej atmosfery temperatura na Ziemi była by niższa o około 33*C. Efekt cieplarniany jest efektem naturalnym występującym w atmosferze od dawna, Wskutek działalności człowieka, powodującej emisję gazów cieplarnianych, efekt szklarniowy bardzo się nasilił. Dynamika tego zjawiska może zwiększyć się także wskutek pożarów sawann, wycinania lasów, które pochłaniają duże ilości CO2, szczególnie w strefie równikowej. Nie bez znaczenia jest także rolnictwo, poprzez które do atmosfery wysyłany jest metan, pochodzący z uprawy ryżu i hodowli bydła.
  • Użytkownik Zadane
2010-01-25T20:32:10+01:00
Efekt cieplarniany jest to zwiększenie się temperatury
Przyczynami efektu cieplarnianego:
- ludzie wycinają lasy powduje to zmniejszenie ilości pochłanianego CO2.
- na świecie zwiększa się coraz bardziej liczba samochodów.
- coraz większe ilości odpadów organicznych.
- przemiana pól uprawnych na takie uwalniające metan do atmosfery.
- ludzue stosują coraz większe ilości nawozów sztucznych a nie tych naturalnuch.
Skutki efektu cieplarnianego:
Efekt cieplarniany napewno zaburzy równowage ekosystemów.
Coraz więcej roślin zacznie ginąć.
Coraz częstsze występowania powodzi i inny niebezpiecznych zjawisk pogodowych.
Zmniejszenie się terenów dla życia ludzi i zwierząt, będzie powodowane topnieniem lodowców.

Jeśli nie będziemy chronić naszej planety przed efektem cieplarnianym to za kilkaset lat wszystko zaleje woda.

Mam nadzieje że pomogłem