Y=-x+1
a) oblicz miejsce zerowe
b) w jakim miejscu oś funkcji przecina y?
c) napisz czy funkcja jest rosnąca,malejąca czy stała?
d) sprawdz czy dany punkt należy do wykresu funkcji.
e) określ dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartość dodatnia
f) określ dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości ujemne

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T19:07:41+01:00
Y=-x+1

y=ax+b
a = -1
b = 1

a) oblicz miejsce zerowe

-x+1=0
-x=-1
x=1

b) w jakim miejscu oś funkcji przecina y?

Funkcja przecina oś y w punkcie (0; 1), ponieważ współczynnik b we wzorze jest równy 1.

c) napisz czy funkcja jest rosnąca,malejąca czy stała?

Funkcja jest malejąca, ponieważ współczynnik kierunkowy (a) jest równy -1, czyli ujemny.

d) sprawdź czy dany punkt należy do wykresu funkcji.

Należy wstawić współrzędne punktu do wzoru i zobaczyć, czy prawa strona równania będzie równa lewej.

e) określ dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartość dodatnia

-x+1>0
-x>-1
x<1
Dla argumentów mniejszych od 1.

f) określ dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości ujemne

-x+1<0
-x<-1
x>1
Dla argumentów większych od 1.