Zadanie 1
podać skład oraz konfigurację elektronową
a) węgla
b) radu

Zadanie 2
Jakie pierwiastki powstaną w wyniku przemiany promieniotwórczej
a) Po-
b) TI-

Zadanie 3
Dobrać współczynniki w równaniach reakcji i określić ich typ

...K+...H₃PO₄+...H₂ ..................
...Ca+O₂-> ....CaO ..................
....NaCl->...Na+Cl₂ ..................

Zadanie 4
Zastosowanie promieniotwórczości.

Zadanie 5
Oblicz masę 2 dm³ dwutlenku węgla odmierzonego w warunkach normalnych.

Zadanie 6
Ile atomów siarki zawarte jest w porcji 10 gramów ?

Zadanie 7
Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 15 gramów siarkowodoru (H₂S)

Zadanie 8
Podać krótką charakterystykę kilku znanych pierwiastków (metali i niemetali)

1

Odpowiedzi

2009-10-03T20:37:50+02:00
ZADANIE 1
Podaj skład oraz konfigurację elektronową
a). węgla...........
b). radu
a) węgiel ma 6 elektronów. Konfiguracja 1s2, 2s2, 2p2
b) rad ma 88 elektornów. Tak samo robisz. Mi w tym pomcna jest tzw. jodełka.

Jakie pierwiastki powstaną w wyniku przemiany promieniotwórczej
218 B 210 a
a)PO -> ....... b). TI ->..........
Jeśli chodzi o B(betę) to musisz wiedzieć, czy jest to beta minus, czy beta plus. Jak minu to liczna A pozostaje bez mian, a do liczby Z dodajemy 1. JEśli B plus to liczba A pozostaje bez mian. A od liczby Z odejmujemy 1.

a (alfa. Od liczby A odejmujemy 4, od liczby Z odejmujemy 2.

ZADANIE 3
Dobrać współczynniki w równaniach reakcji i określić ich typ
a). ......K+....H3PO4->...K3PO4 + .....H2
b). ......Ca+O2->...CaO
c). ......NaCl->.....Na+CI2

W tym zadaniu wystarczy umieć liczyć.
ZADANIE 5
Oblicz masę 2 dm3 dwutlenku węgla odmierzonego w warunkach normalnych

Wiemy, że w warunkach normalncyh 1 mol gazu to 22, 4 dm3
Więc.
Mco2= 44 gram/mol

44 gramy - 22,4dm3
x gram - 2 dm3
Wystarczy obliczyć, wymnażając na krzyż.

ZADANIE 6
Ile atomów siarki zawarte jest w porcji 10 gramów?

Wiemy, że w 32 gramach siarki zawarte jest 6. 023 razy 10 do 23 atomów.
To w 10 gramach jest x

ZADANIE 7
Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuję 15 gramów siarkowodoru (H2S)?

To zadanie jest takie samo jak 5.