Przetłumacz to na Angielski ale proszę was nie przez tłumaczy

Pierwszy dzień wiosny zaczyna się 21 marca a kończy się 22 czerwca.Wyróżniamy święta :
- Wielkanoc
- Zmartwychstania
- Pascha
Zabawy wiosenne :
- Topienie marzanny
- spacery po lesie
- słuchanie natury
- Karmienie ptaków

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T18:38:16+01:00
First day of spring begins on 21 March and ends on June 22. Holidays:
- Easter
- Resurrection
- Passover
Spring play:
- Drowning madder
- Walks in the woods
- Listen to nature
- Feeding the birds
2010-01-25T18:59:30+01:00
First day of spring is begun 21 march but are finished 22 holy.- Inaczej nie umiem