Podstawą graniastosłupa jest trójkąt prostokątny równoramienny. Objętość tego graniastosłupa wynosi 4000 cm³, a wysokość graniastosłupa jest równa 8 dm. Jaką długość mają ramiona trójkąta będącego podstawą tego graniastosłupa? Sprawdź, czy wyznaczone wielkości spełniają warunki zadania.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T18:43:17+01:00
V = 4000 cm³
h = 8 dm = 80 cm
V = Pp*h
Pp = V : h = 4000 cm³ : 80 cm = 50 cm²
Pp = a²/2
a² = 2Pp = 2*50 cm² = 100 cm²
a =( √100 ) cm = 10 cm.
Odp. Ramiona trójkąta prostokątnego równoramiennego
mają długość 10 cm.
2010-01-25T18:44:04+01:00
V=4000cm³
H=8dm=80cm
V=a²*h/2
4000=80a²/2
4000=40a²
a²=100
a=10
V=10²*80/2=4000
ramiona trójkąta mają po 10cm