Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T18:45:48+01:00
Przypowieść o siewcy :
Siewca wyszedł na pole i zaczął siać. Część ziaren padła na drogę, ale ptakie je wydziobały. Inne padły na skały, gdzie nie miały gleby, by zapuścić korzenie i dlatego gdy wyrosły spaliło je słońce. Kolejne wpadły między chwasty, przez co nie miały możliwości wyrosnąć, bowiem chwasty zdusiły je. Na szczęście reszta padła na ziemię żyzną i wydały dorodny plon.
2010-01-25T18:47:10+01:00
Przypowieść o Siewcy (Nowy Testament):
Siewca zaczął siać ziarno.Jedne z ziaren padały na skały inne na drogę, a jeszcze inne między krzaki cierniowe w końcu jedne padały na ziemię żyzną...Po pewnym czasie pierwszą część rozdziobały ptaki,a z drugiej wyrosły plony lecz spaliło je słońce.Z przypowieści wynika, że siewcą jest Pan Bóg.W tych czasach ludzie słyszą Słowo Boże ale po pewnym czasie Szatan nas kusi i zbaczamy z dobrej drogi, a w drugiej części jest bardzo podobnie...