Odpowiedzi

2010-01-25T18:48:49+01:00
A) D=<-2; 14>
b) f(x)=0 <=> x∈{6; 10}
c) f max (x) = 5 dla x=14
d) funkcja stała w (2; 5) - niektórzy nauczyciele stosują nawiasy ostre
e) funkcja rosnąca w (8; 14> - niektórzy nauczyciele stosują oba nawiasy ostre
f) f(x)<0 <=> x∈(6; 10)