Odpowiedzi

2010-01-26T23:24:16+01:00
Ile moli stanowi mieszanina 10g wodoru i 13kg amoniaku

N2 + 3 H2 ---> 2 NH3

ms = 10g
mr = 13 kg + 10 g = 13000+10 = 13010g

Cp = ms/mr * 100%
Cp = 10/13010 * 100%
Cp = 0,08%

2mole = 100%
x moli = 0,08%

x = 2 * 0,08% : 100%
x = 0,0016 mola