1. Plikiem graficznym NIE jest:
a. samochodzik.jpg
b. fotonowela.wav
c. muzyk.gif
2. Panel sterowania umożliwia:
a. Zarządzanie komputerem
b. Uruchamianie określonych aplikacji
c. Wyszukiwanie plików i folderów
3. Wśród tzw. znaków wieloznacznych umożliwiających odszukanie plików znak * zastępuje:
a. Dowolny ciąg znaków lub cyfr
b. Znaki z określonym rozszerzeniem
c. Nazwę pliku rozpoczynającą się daną literą
4. Które z rozszerzeń jest rozszerzeniem pliku graficznego?
a. xls
b. gif
c. doc
5. Wirus po wyłączeniu komputera:
a. traci swą aktywność tylko do momentu ponownego uruchomienia komputera
b. cały czas jest aktywny.
c. na zawsze traci swoją aktywność
6. Do wyszukiwania plików w systemie należy :
a. Start/Uruchom
b. Start/Wyszukaj (w XP) lub Start/Rozpocznij wyszukiwanie (w Vista)
c. Start/Moje dokumenty (w XP) lub Start/Dokumenty (w Vista).
7. Aby komputer mógł reagować na polecenia użytkownika należy zainstalować:
a. program do odtwarzania muzyki.
b. program do edycji tekstów
c. system operacyjny
8. Skrót jest to:
a. narzędzie do komunikowania się z innymi użytkownikami
b. element umożliwiający szybkie uruchamianie aplikacji
c. element umożliwiający instalację sterowników.
9. Operacje na plikach i folderach ułatwiają programy nazywane menedżerami plików. Standardowym menadżerem plików jest:
a. Eksplorator Windows
b. Panel serowania
c. folder Moje dokumenty (Dokumenty).
10. Wychwycenie ewentualnych zagrożeń wirusem komputerowym:
a. jest niemożliwe
b. jest możliwe dzięki programom antywirusowym
c. umożliwia Panel sterowania.
11. Aby skopiować plik należy go najpierw:
a. skasować
b. otworzyć
c. zaznaczyć
12. Kompresja danych polega na takim ich zapisie dzięki któremu:
a. zostaje zmniejszona wielkość pliku z jednoczesnym zachowaniem informacji pozwalających na odtworzenie jego pierwotnego postaci
b. zostaje zwiększona wielkość pliku w celu odtwarzania go w lepszej jakości
c. możliwe jest podzielenie pliku na części.
13. Okno Mój komputer (Komputer) umożliwia:
a. zapisywanie plików
b. zmianę ustawień systemowych.
c. przeglądanie zasobów komputera
14. Doc jest to rozszerzenie:
a. jakie nadaje plikom program Microsoft Word
b. pliku graficznego.
c. dla plików uruchamiających programy
15. Przechowywane w Koszu pliki można między innymi:
a. kopiować
b. przywrócić
c. otworzyć.
16. Do odszukania w systemie pliku o trzyliterowej nazwie i nieznanym rozszerzeniu w oknie wyszukiwania plików należy wpisać:
a. *.*.*.
b. ???.*
c. ***.?
17. Aby program antywirusowy był skuteczny:
a. nie należy przeglądać niektórych stron WWW
b. należy aktualizować bazę wirusów
c. należy włączyć kreator napraw.
18. Podczas pracy z komputerem:
a. można przełączać się pomiędzy otwartymi oknami
b. nie można jednocześnie pracować na kilku oknach
c. nie można kopiować danych z jednego programu do innego.

3

Odpowiedzi

2010-01-25T18:49:48+01:00
1b 2a 3a 4b 5b 6b 7c 8b 9a 10b 11c 12a 13c 14a 15b 16b 17c 18c
2 3 2
2010-01-25T18:49:52+01:00
1b
2c
3b
4c
5b
6b
7c
8b
9b
10b
11c
12c
13c
14a
15b
16c
17b
18a
3 2 3
2010-01-25T19:21:15+01:00
Ojojoj namieszaliście strasznie
1b
2a
3a
4b
5a - na pewno, bo jak może być aktywny przy wyłączonym komputerze
6b
7c
8b
9a
10b
11c
12a
13c
14a
15b
16b
17b
18a
3 3 3