PROSTE ZADANIE Z CHEMI

1. Wzór ogólny HnR odpowiada

a] kwasom tlenowym
b]kwasom beztlenowym
c]wodorotlenkom
d] odpowiedzi a i b sa prawidłowe

2. przyporząduj podanym kwasom tlenki, z których można je otrzymać w reakci z wodą
[ ZADANIE W ZAŁĄCZNIKU) LUB
iv.pl/images/mvsswhahtr0t6hiiek.png

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T22:55:47+01:00
1. Odpowiedź prawidłowa to D.

2. Odpowiedź prawidłowa C
HNO3 --- tlenek N2O5
H2SO4 --- tlenek SO3
H2CO3 --- tlenek CO2